اخبار

فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه محمود آباد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، سیزدهمین فروشگاه هایپرفامیلی در شمال کشور در کیلومتر ۷ جاده محمود آباد در تاریخ ۲۹ اسفند […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه مجتمع پروما مشهد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، سومین شعبه فروشگاه هایپرفامیلی در تاریخ ۲۱ اسفند ماه ۱۳۹۷ در شهر مشهد افتتاح شد. این […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه دوم شهر قم

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، دومین فروشگاه شهر قم در تاریخ ۳ اسفند ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این شعبه از فروشگاه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه میدان دهه فجر شهر یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، چهارمین فروشگاه شهر یزد در تاریخ ۹ بهمن ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این شعبه از فروشگاه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه بلوار دانشجو یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، سومین فروشگاه شهر یزد در تاریخ ۲۵ دی ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این شعبه از فروشگاه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه بلوار دشتی یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، فروشگاه بلوار شهید دشتی شعبه یزد در تاریخ ۱۴ دی ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این شعبه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه بلوار امام علی (ع) یزد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، فروشگاه بلوار امام علی (ع) شعبه یزد در تاریخ ۸ دی ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه برج آلتون مشهد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، فروشگاه برج آلتون شعبه مشهد در تاریخ ۴ دی ماه ۱۳۹۷ افتتاح شد. این شعبه از […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه بجنورد

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، مراسم افتتاح فروشگاه بجنورد با حضور و استقبال مردم مهمان نواز شهر بجنورد در ۲ آذرماه […]
فروردین ۱۹, ۱۳۹۸

افتتاح شعبه سمنان

به گزارش روابط عمومی شرکت فروشگاه های زنجیره ای هایپرفامیلی، مراسم افتتاح فروشگاه سمنان با حضور و استقبال مردم مهمان نواز سمنان در ۱۲ مهرماه سال […]