نحوه انتخاب هندوانه شیرین

نحوه انتخاب هندوانه شیرین

برای انتخاب بهترین هندوانه، باید چند نکته را به یاد داشته باشید.

۱- هندوانه مورد نظر باید پوستی خشک و شکننده داشته باشد.

۲- اندازه هندوانه بزرگ است اما وزن آن زیاد نمی باشد.

۳- در یک طرف هندوانه گاهی می توانید لکه زرد رنگی که ناشی از قرار گرفتن هندوانه بر روی زمین می باشد را مشاهده کنید.

۴- ساقه متصل به هندوانه مورد نظر، خشکیده است.

۵- پوست هندوانه کاملا سالم و بدون شکستگی می باشد.

۶- با زدن ضربه به هندوانه، صدایی شبیه صدای طبل خواهید شنید.

۷- خطوط روی پوست هندوانه کاملا مشهود و مشخص است