گشایش فروشگاه هایپرفامیلی مشهد در مجموعه گردشگری پدیده شاندیز

گشایش فروشگاه هایپرفامیلی مشهد در مجموعه گردشگری پدیده شاندیز

نمایی از فروشگاه پدیده شاندیز مشهد

شعبه جدید فروشگاه هایپرفامیلی در مجموعه گردشگری پدیده شاندیز مشهد افتتاح گردید.


مجموعه عظیم پدیده شاندیز مشهد با وسعت 12 هزار مترمربع بزرگترین هایپرمارکت ایران نام گرفته است.
فروشگاه زنجیره ای این مجموعه با مساحت حدود 4 هزار مترمربع توسط شرکت فامیلی مدرن مدیریت خواهد شد