جشنواره بزرگ صد درسبد فروشگاه پدیده شاندیز برای اولین بار درایران

جشنواره بزرگ صد درسبد فروشگاه پدیده شاندیز برای اولین بار درایران

این جشنواره که اولین بار توسط فروشگاه هایپرفامیلی در مجموعه پدیده شاندیز مشهد برگزار می گردد با هربار خرید از فروشگاه شانس آن را دارید که تمام خرید یا بخشی از خریدتان را به صورت مجانی انجام دهید.
به هنگام پرداخت وجه در صندوق های فروشگاه، فاکتوری انتخاب و بین 25 تا 100 درصد از مبلغ خرید به صورت نقدی به خریداران عزیز بازگردانده می شود و یا کارت خریدی مساوی با همان مبلغ تقدیم حضورشان می گردد.
این جشنواره تا اطلاع ثانوی برقرار می باشد.