مایع لباسشویی برای شستن لباس ها بهتر است یا پودر لباسشویی؟

مایع لباسشویی برای شستن لباس ها بهتر است یا پودر لباسشویی؟

  1.  قدرت پاک کنندگی پودرهای لباسشویی بسیار بالا است لذا اگر بافت لباس شما ظریف و حساس است بهتر از است از پودر برای شست و شو استفاده نکنید
  2.  لباس های بسیار کثیف را با پودر لباسشویی بشویید است. ولی اگر لباس ها زیاد کثیف نیست یا خیلی بو نگرفته است، از مایع لباسشویی برای شست و شو استفاده کنید.
  3.  با استفاده از مایع لباسشویی، مشکل سفیدک زدن لباس ها به دلیل حل نشدن پودر را نخواهید داشت.
  4.  بدن کودکان بسیار حساس است لذا توصیه میکنیم که از مایع لباسشویی برای شستن لباس های کودکان استفاده شود زیرا، به پوست بدن کودک آسیب نمی زند.