پیام مدیریت عامل خطاب به سهامداران محترم مجموعه پدیده شاندیز

پیام مدیریت عامل خطاب به سهامداران محترم مجموعه پدیده شاندیز

جناب آقای اسمائی، مدیریت عامل محترم شرکت فامیلی مدرن در پیامی به سهامداران محترم مجموعه پدیده شاندیز اظهار امیدواری کردند تا با همکاری همگی این عزیزان در جهت رشد هر چه بیشتر این مجموعه و خدمت رسانی هرچه بیشتر قدم برداریم و در این راه، هر آنچه در توانمان هست خواهیم گذاشت.
مشروح پیام ایشان در تصویر زیر آمده است: