برگزاری دوره اصول ایمنی و اطفاء حریق در مجموعه پدیده شاندیز مشهد

برگزاری دوره اصول ایمنی و اطفاء حریق در مجموعه پدیده شاندیز مشهد

برگزاری دوره اصول ایمنی و اطفاء حریق در فروشگاه پدیده شاندیز:
دوره آموزشی « اصول ایمنی و اطفاء حریق» در محل فروشگاه واقع در مجتمع گردشی تفریحی پدیده شاندیز برگزار شد.
ضمن هماهنگی صورت گرفته با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد دوره آموزش« اصول ایمنی و اطفاء حریق » به مدت 6 ساعت و با هدف افزایش توانائی فردی کارکنان فروشگاه شاندیز در محل این فروشگاه برگزار شد. همکاران حاضر در دوره آموزشی مذکور ضمن فراگیری مباحث تئوری، نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی و اطفاء حریق را بصورت عملی فرا گرفتند.

برگزاری دوره اصول ایمنی و اطفاء حریق در فروشگاه پدیده شاندیز:

دوره آموزشی « اصول ایمنی و اطفاء حریق» در محل فروشگاه واقع در مجتمع گردشی تفریحی پدیده شاندیز برگزار شد.

ضمن هماهنگی صورت گرفته با سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی حوزه معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد دوره آموزش« اصول ایمنی و اطفاء حریق » به مدت ۶ ساعت و با هدف افزایش توانائی فردی کارکنان فروشگاه شاندیز در محل این فروشگاه برگزار شد. همکاران حاضر در دوره آموزشی مذکور ضمن فراگیری مباحث تئوری، نحوه استفاده از کپسول آتش نشانی و اطفاء حریق را بصورت عملی فرا گرفتند.

no-repeat;center top;;

auto

WhatsApp Image 2018-07-24 at 9.28.12 AM (1)

Optimized-WhatsApp-Image-2018-07-24-at-9.28.06-AM-960x750