بازیافت آری یانه؟

بازیافت آری یانه؟

بازیافت

باید بدانیم چیزهایی زیادی هستند که بعد از مستعمل شدن دیگر قابلیت بازیافت ندارند پس باید حواسمان باشد تا به میزان کمتری از آنها استفاده کنیم.

چیزهایی که قابل بازیافت هستند:
  • آهن
  • شیشه
  • کاغذ
  • پلاستیک

چیزهایی که قابل بازیافت نیستند:

  • ظروف پیرکس
  • ظروف سرامیکی
  • لیوان شیشه ای
  • حباب لامپ