وسایل مختلف هرچند وقت یکبار باید شسته شود؟

وسایل مختلف هرچند وقت یکبار باید شسته شود؟

معمولا هر چند وقت یکبار وسایل منزل باید شسته شوند؟

در این نوشته قرار است استاندارد شسته شدن چیزهای مختلف را بررسی کنیم.
 1. حوله حمام: باید هر هفته شسته شود
 2. اتومبیل: هر سه هفته یک بار باید شسته شود
 3. فرش: سالی یکبار نیازمند شسته شدن است
 4. شلوار و لباس جین:هر 4 الی 5  هفته یکبار باید شسته شود
 5. تشک :هر 6 ماه یکبار باید شسته شود
 6. فر: فرگاز هم باید هر 6 ماه یکبار شسته شود
 7. متکا: هر3 الی6 ماه باید شسته شود
 8. کیف دستی: هر هفته یکبار شسته شود
 9. یخچال: هفته ای یکبار باید شسته شود
 10. ملحفه: یکبار در هفته باید شسته شود
 11.  سینک ظرفشویی:هرروز باید شسته شود
 12. توالت:هفته ای یکبار
 13.  ماشین لباسشویی: ماهی یکبار باید شسته شود
 14.  پنجره ها: دوبار در سال باید شسته شوند.