بچه ها در دوران مدرسه به چه مقدار کالری درروز نیازمند هستند؟

بچه ها در دوران مدرسه به چه مقدار کالری درروز نیازمند هستند؟

بچه ها بسیار فعال هستند و برای اینکه شاداب باشند و بتونن درسهارو در مدرسه به خوبی یاد بگیرند، نیاز به مصرف کالری بالایی دارند. در جدول زیر می توانید میزان کالری مورد نیاز برای هر سن و جنسیتی را ببینید.