چکار کنیم کوفته و کوکو هایمان باز نشود و خوش منظره باقی بماند؟

چکار کنیم کوفته و کوکو هایمان باز نشود و خوش منظره باقی بماند؟

برای داشتن کوفته و کوکوهای سفت و خوش ظاهر باید به سه نکته توجه کنید تا یک کدبانوی کامل باشید:

  1.  همیشه یک الی دو قاشق ارد برنج به موادت کوکو اضافه کنید تا آب اضافی سبزی گرفته شود.
  2. تخم مرغ ها به مقدار کافی نیستند تا باعث چسبندگی مواد بهم شوند.
  3. مواد کوکو را وقتی روغن داغ داغ شد داخل تابه بریزید.