• از شخص سوال کنید که آدرس تقریبی فروشگاه مورد علاقه آنها کجاست. مثل : جهان نما یا امام زاده عبدالله
    در مطرح کردن این سوال اول صبر کنید تا شخص خودش فکر کند و اگر نتوانست جواب دهد گزینه ها را برای او بخوانید
    منظور این سوال، خرید از فروشگاه زنجیره ای در بازه 30 روزه است
    منظور این سوال، محصولی است که شخص را ترقیب می کند تا به فروشگاه هایپر یا همان زنجیره ای مراجعه کند تا بتواند خریدی کامل و با تنوع انجام دهد
    منظور تبلیغاتی است که به صورت کاغذی درب خانه و روی ماشین ها و کنار زنگ های درب گذاشته می شود.
  • این قسمت توسط خود شما پر می شود و از شخص سوال نکنید. طبق مراجعه حضوری، باید آدرس دقیق شخص را در این قسمت وارد کنید. آدرس باید کامل باشد یعنی از خیابان اصلی تا پلاک و طبقه خانه شخص نوشته شود