صفحه نظرسنجی رادیو فامیلی

آیا با رادیو فامیلی که در فروشگاه ها پخش میشه آشنا هستین؟(ضروری)
ایا رادیو فامیلی در فروشگاه شما پخش میشود؟(ضروری)
ایا پخش موسیقی در حین کار احساس خوب و خوشایندی به شما میدهد؟(ضروری)
آیا از نوع موسیقی هایی که در رادیو فامیلی پخش میشه راضی هستین؟(ضروری)
در حین انجام کار بیشتر موسیقی بی کلام را میپسندید یا موسیقی باکلام؟(ضروری)
به گپ و گفت و جملات گوینده در بین موزیک ها چه امتیازی میدهید؟ (نمره 5 یعنی بهترین)(ضروری)
به گپ و گفت و جملات گوینده در بین موزیک ها چه امتیازی میدهید؟ (نمره 5 یعنی بهترین)(ضروری)
به نظر شما رادیو فامیلی در رفتار خرید مشتری فروشگاه تاثیر مثبتی دارد؟(ضروری)
به صدای گوینده های رادیوفامیلی چه امتیازی میدهید? (نمره 5 یعنی بهترین)(ضروری)
در مجموع به میزان رضایت خود از رادیو فامیلی چه امتیازی می‌دهید؟(نمره 5 یعنی بهترین)(ضروری)