Intro افتخاری دیگر از گروه صنعتی گلرنگ پس از تجربه موفق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در سرتاسر ایران، حال زمان آن فرا رسیده است تا در جهت افزایش سهم بازار گروه صنعتی گلرنگ و همچنین ایجاد بازارهای جدید در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدم برداریم ورود به وب سایت گلرنگ Responsive فروشگاه های فامیلی
در سراسر ایران
ماموریت شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن، راه اندازی مجموعه فروشگاه های فامیلی است که در کوتاه مدت فرآیند توسعه پر شتابی داشته است چشم انداز بلند مدت این بنگاه اقتصادی نیز ایجاد یک شبکه فروشگاهی یکپارچه در سراسر کشور است تا تجربه ای نوین از خرید به مصرف کنندگان ایران ارائه دهد آدرس فروشگاه های ما
Ideas خط مشی فروشگاه های فامیلی با ما در تماس باشید مشتری مداری

اشتغال آفريني پويا

اشاعه روحيه رهبري

توسعه همکاري‌هاي تجاری

ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان

يادگيری، نوآوري و بهبود مستمر

انعطاف‌پذيری در انجام فعاليت‌ها

توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهي

مسئوليت‌پذيری و پاسخگويي در مقابل عملکرد
Intro مزیت های فامیلی تنوع محصولات
ابعاد فروشگاه
ایجاد تجربه خرید لذت بخش برای مشتریان
پیشنهاد ملک نمایندگی(فرانچایزینگ)
Intro استخدام در فامیلی همکاران ما سرمایه اصلی سازمان هستند
برای ما مهارت خیلی مهم تر از مدرک هست
استخدام در هایپرفامیلی مهارت مهمه! نَه مدرک
ما را دنبال کنید

Intro افتخاری دیگر از گروه صنعتی گلرنگ پس از تجربه موفق فروشگاه‌های زنجیره‌ای افق کوروش در سرتاسر ایران، حال زمان آن فرا رسیده است تا در جهت افزایش سهم بازار گروه صنعتی گلرنگ و همچنین ایجاد بازارهای جدید در صنعت فروشگاه‌های زنجیره‌ای قدم برداریم ورود به وب سایت گلرنگ Responsive فروشگاه های فامیلی
در سراسر ایران
ماموریت شرکت فروشگاههای زنجیره ای فامیلی مدرن، راه اندازی مجموعه فروشگاه های فامیلی است که در کوتاه مدت فرآیند توسعه پر شتابی داشته است چشم انداز بلند مدت این بنگاه اقتصادی نیز ایجاد یک شبکه فروشگاهی یکپارچه در سراسر کشور است تا تجربه ای نوین از خرید به مصرف کنندگان ایران ارائه دهد آدرس فروشگاه های ما
Ideas خط مشی فروشگاه های فامیلی با ما در تماس باشید مشتری مداری

اشتغال آفريني پويا

اشاعه روحيه رهبري

توسعه همکاري‌هاي تجاری

ارتقاء جايگاه اجتماعي سازمان

يادگيری، نوآوري و بهبود مستمر

انعطاف‌پذيری در انجام فعاليت‌ها

توسعه و مشارکت همکاران و انجام کار گروهي

مسئوليت‌پذيری و پاسخگويي در مقابل عملکرد
Intro مزیت های فامیلی تنوع محصولات
ابعاد فروشگاه
ایجاد تجربه خرید لذت بخش برای مشتریان
پیشنهاد ملک نمایندگی(فرانچایزینگ)
Intro استخدام در فامیلی همکاران ما سرمایه اصلی سازمان هستند
برای ما مهارت خیلی مهم تر از مدرک هست
استخدام در فامیلی مهارت مهمه! نَه مدرک
ما را دنبال کنید
فهرست