این جشنواره به پایان رسیده و فعال نمیباشد.

اگر از کالاهایی که دارای این علامت هستند بردارید، در ازای خرید هر دوتا از یک کالا، پول یکی را پرداخت خواهید کرد. پس دوتا دوتا بردارید!