حقوق و دستمزد کارکنان شرکت فامیلی پالایش شد

اخبار

با توجه به اهمیت مشاغل مختلف در سازمان‌ها و همچنین ایجاد انگیزه در کارکنان به منظور بهبود عملکرد، فروشگاه‌های زنجیره‌ای فامیلی سیستم حقوق و دستمزد کارکنانش را پالایش کرد. به گزارش واحد برنامه‌ریزی، شاخص‌های کلیدی عملکرد (KPI) شناسایی و برای هر پارامتر ضریب اثربخشی در نظر گرفته شده است. تاکنون برای حقوق و دستمزد تعداد بسیاری از سمت‌های ستادی و فروشگاهی این کار انجام شده است و سایر سمت‌ها نیز در دستور کار قرار دارد.

مطالب مرتبط

جدیدترین اخبار فامیلی