تاریخچه فروشگاه های زنجیره ای – آشنایی با تاریخچه این فروشگاه‌ها در ایران و دنیا

امروزه فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اکثر کشورهای جهان وجود دارند و همچنان تعداد آن‌ها در حال افزایش است؛ تاریخچه فروشگاه های زنجیره ای به زمان دوری برنمی‌گردد و بیشتر این فروشگاه‌ها…