ویژگی‌هایی مورد نیاز برای داشتن باشگاه مشتریان موفق

ویژگی‌هایی مورد نیاز برای داشتن باشگاه مشتریان موفق

دارایی هر کسب و کاری، مشتریان آن هستند. معمولا هزینه نگهداری مشتریان فعلی مقرون‌به‌صرفه‌تر از دستیابی به مشتریان جدید بوده و سود بیشتری برای فروشگاه ها دارند. حال داشتن باشگاه…