تصمیم گیری

10 نکته که به شما کمک می‌کنند تا به سرعت برق و باد تصمیم گیری کنید

شما در تصمیم گیری چگونه عمل می‌کنید؟ آیا به دلیل ترس از انتخاب های اشتباه مدت زمان زیادی را صرف فکر کردن بر روی تک تک تصمیمات می‌کنید؟ آیا احساس…

توصیه روانشناسی جهت حفظ سلامت روان در دوران قرنطینه

طی اقداماتی غیرقابل تصور که همین چند ماه پیش اجرا شد، مواردی همچون قرنطینه و فاصله گذاری اجتماعی، دیگر در سطح جهانی امری عادی تلقی می شود، چرا که دولت…