معروفترین فروشگاه های زنجیره ای دنیا را بشناسید

یکی از تفریحات شهرنشینی، خرید کردن در فروشگاه‌های بزرگی است که تقریبا تمامی نیازهای ما را پوشش می‌دهد. اما آیا واقعا معروفترین فروشگاه های زنجیره ای دنیا توسط چه کسانی…