جلب رضایت مشتری

25 توصیه ساده برای خدمات مشتری که هر فروشنده باید آن را امتحان کند

در اداره یک فروشگاه خرده فروشی ، نحوه ارائه خدمات به مشتری در قلب هر تصمیمی که است که میگیرید. این فلسفه که می گوید “همیشه حق با مشتری است…