جلب رضایت مشتری

25 توصیه ساده برای خدمات مشتری که هر فروشنده باید آن را امتحان کند

در اداره یک فروشگاه خرده فروشی، نحوه ارائه خدمات به مشتری در قلب هر تصمیمی که است که می‌گیرید. این فلسفه که می گوید “همیشه حق با مشتری است ”…