با صنعت خرده فروشی و اهمیت آن آشنا شوید

با صنعت خرده فروشی و اهمیت آن آشنا شوید

خرده فروشی، آخرین حلقه از زنجیره تامین قبل از مشتری نهایی است که وظیفه آن تحویل کالا یا خدمات مورد نیاز مصرف کننده نهایی است. در واقع صنعت خرده فروشی یکی از حلقه های مهم زنجیره تامین است که نقش واسطه را بین تولیدکننده و مشتری نهایی جهت تحویل کالا یا محصول ایفا می‌کند.